Geschiedenis

Onze toneelvereniging Rust Roest werd opgericht in november 1921 met als doel – zoals in het reglement geformuleerd – “door toneelvoorstellingen mee te werken aan de culturele en zedelijke heropleving van ons Vlaamse volk”.

Uiteraard is er sinds de oprichting van de vereniging reeds veel veranderd, maar nog steeds streven wij – in de mate van het mogelijke – om in alle eenvoud iets moois op de planken te brengen.

Het ruime repertoire dat we reeds vorm hebben mogen geven, staaft de stelling dat we ons steeds opengesteld hebben voor de vele genres welke de theaterwereld eigen zijn.

Ook in de toekomst zullen wij er voor blijven ijveren om ons publiek een mooie toneelvoorstelling te bezorgen.